Daniel Butenschøn

Posts Tagged ‘Historynet’

The War Over Plunder

In feature, reportasjer on august 17, 2010 at 1:39 pm

Hvem eier kunst stjålet i krig? Å returnere stjålet kunst til dens rettmessige eier høres egentlig ut som en grei affære. Men i praksis er det vanskelig, spesielt for objekter stjålet for lenge siden. Hvem den rettmessige eier virkelig er avhenger av øynene som ser, sier denne gode artikkelen på Historynet. Artikkelen begynner med svenskenes herjinger i Praha i 1648, og tsjkkernes krav om tilbakelevering av uvurderlige relikvier den dag i dag. Bringer oss frem til dagens mest aktuelle saker med returnering av kunst som nazistene beslagla, og de etterlevendes fortsatte kamp for å få returnert eller erstattet, og deres møte med argumentasjon fra museer og privatpersoner av typen «det var så lenge siden» og «vi kjøpte det i god tro» – for ikke å neven alle anklagene om grådighet.

Hvor bevisbyrden for kunstens opprinnelse skal ligge – hos museene som har kunsten eller hos familiene som mener den ble stjålet fradem  – har vært utgangspunkt for en viktig debatt her hjemme som fikk  internasjonale implikasjoner. Opptakten var journalist i Dagens Næringsliv Bjørn Westlies graving i norske myndigheters beslaglegging av spesielt jøders eiendeler under krigen, og den påfølgende prosess som ledet til en endelig erstatning. Historien om hvordan mindretallsinnstillingen til Berit Reisel og Bjarte Bruland ble vedtatt av av Stortinget og skapte internasjonale bølger (og nesten ny praksis mht bevisbyrden) er viktig og bør fortelles. Men ikke her.

Min egen foreløpige lefling med problemstillingen er dette, et portrett – «Nazikunstjegeren» i DN Lørdag for fire år siden om nazikunstdetektiven Clemens Touissant, og hans jakt på en enorm kunstsamling som Herman Göhring selv beslagla i Amsterdam. Den begynner slik:

Visittkortet hans er er en tom firkant der et maleri en gang hang. Navnet hans får museer og kuratorer til å grøsse. Men han er ingen kunsttyv. Tvert imot. 60 år etter krigen henger tusenvis av kunstverker som nazistene plyndret til seg i prestisjetunge gallerier og samlinger over hele verden. En tysk mangemillionær har gjort det til sin livsgjerning å spore dem opp. Snart vender han nesen mot Norge.

– Det er massevis av plyndret kunst i norske samlinger. Vi har Oslo i kikkerten, erklærer Clemens Toussaint, mannen som har hjulpet flere etterkommere av nazistenes ofre enn noen annen med å spore opp kunstverk.

Mer her: nazikunstjegeren

Reklamer